De circusschool gelooft in een toekomst voor Palestina. Een Palestina met mensen die dromen van een beter leven en die positieve energie investeren in hun samenleving. Vandaag echter, zet de Israëlische bezetting de Palestijnen en hun samenleving onder druk. Waarden als vertrouwen, waardigheid, samenhorigheid, respect en hoop dreigen lege begrippen te worden.

In antwoord daarop werd in 2006 De Palestijnse circusschool opgericht door de Palestijn Shadi Zmorrod en de Belgische Jessika Devlieghere.

Creatieve mogelijkheden stimuleren

Met de school willen Shadi en Jessika de creatieve mogelijkheden van jongeren in Palestina stimuleren. Op die manier wordt ernaar gestreefd hen te emanciperen, zelfbewust te maken en in staat te stellen constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan. Zo kunnen ze op een positieve manier vorm geven aan hun samenleving. De circusschool biedt een veilige haven waar mensen elkaar ontmoeten in een sfeer van onderlinge gelijkwaardigheid en waar men gelooft dat samen meer bereikt kan worden dan alleen.

Sinds februari 2007 is de school ook geregistreerd bij de Palestijnse Autoriteit.

De school wil de tegenstellingen in de eigen samenleving overwinnen door overal en met iedereen samen te werken. Door mensen samen te brengen in de circuslessen en door shows op te voeren in het hele land, daagt ze de verschillende grenzen uit die haar opgelegd worden. Het gaat hierbij zowel om politieke, geografische, economische, religieuze als gendergerelateerde grenzen.

Nieuwe generatie Palestijnse artiesten

De Palestijnse Circusschool werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe vorm van culturele expressie, een kunstvorm die dynamisch en experimenteel is en ernaar streeft om de traditionele opvattingen over kunst en artistieke wisselwerkingen uit te dagen. Ook leid ze een nieuwe generatie artiesten in Palestina op.

De school is een open plaats voor creativiteit op alle niveaus, waarbij de inspraak van alle betrokkenen –studenten, trainers, vrijwilligers en de samenleving als geheel-  van hoog belang is.
De dagelijkse werking van de school bestaat uit twee pijlers: het aanbieden van circuslessen enerzijds en circusvoorstellingen creëren en opvoeren anderzijds.

Bezoek de website van de Palestijnse Circusschool

Lees hier de jaarrapporten van de Palestijnse Circusschool